Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BẾP ĐUN BÌNH CẦU COLE-PARMER, HM500C

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BỘ CÔ MẪU BẰNG KHÍ COLE-PARMER, SBHCONC/1

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

CÔ QUAY CHÂN KHÔNG COLE-PARMER, RE401