Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY LẮC 3 CHIỀU COLE-PARMER, SSM3

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY QUAY ỐNG NGHIỆM COLE-PARMER, SB2

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600