Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Hioki FT3701-20

4.500.000 

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Hioki FT3700-20

2.160.000