Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Hóa chất phân tích BOD/DO dùng trong kiểm tra chất lượng nước hoặc các loại chất lỏng khác 

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Dung dịch chuẩn BOD, pk/20 ống 2-mL

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Chất mồi BOD, POLYSEED, 50 viên/pk

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Dung dịch Ferric Chloride-Sulfuric Acid, 1 L

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ