Với Hóa chất phân tích COD , xét nghiệm COD sử dụng để dễ dàng định lượng chất hữu cơ trong nước. Ứng dụng phổ biến nhất của COD là định lượng chất ô nhiễm có thể oxy hóa trong nước mặt hoặc nước thải.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.