Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

3.840.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

3.840.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện HIOKI IR4057-50

9.080.000 
3.840.000 
5.460.000 
38.010.000 
4.500.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở Model ST4030 Hioki