3.960.000 

Đồng hồ chỉ thị pha

Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129

3.840.000 

Đồng hồ chỉ thị pha

Thiết bị đo thứ tự pha Hioki 3126-01

GIÁ LIÊN HỆ