Đồng hồ chỉ thị pha

Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129

3.840.000 
3.960.000