Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

43.800.000 

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

47.000.000 
106.000.000 
178.500.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

116.500.000 
110.600.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

3.620.000