MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – DRONE – UAV >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO DJI N 300 - trang chủ
Brand LOGO StormBee N 300 - trang chủ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Matrice 200 giải pháp tìm kiếm cứu hộ

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ TRẮC ĐẠC >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO TOPCON N 300 - trang chủ
Brand LOGO DJI N 300 - trang chủ
Brand LOGO FARO N 300 - trang chủ
Brand LOGO StormBee N 300 - trang chủ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy Kinh Vỹ-thủy bình

Máy thủy bình B40-35A Topcon-Sokkia

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Matrice 200 giải pháp tìm kiếm cứu hộ

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO COLEPARMER N 300 - trang chủ
Brand LOGO AND N 300 - trang chủ
Brand LOGO HACH N 300 - trang chủ
Brand LOGO SH SCIENTIFIC N 300 - trang chủ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Tủ ấm SH Scientific SH-CH-149G (150L, 70℃)

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY QUAY ỐNG NGHIỆM COLE-PARMER, SB2

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY LẮC 3 CHIỀU COLE-PARMER, SSM3

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY TẠO BÔNG COLE-PARMER, SW6

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY ĐŨA COLE-PARMER, SS30

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐỒNG HÓA CẦM TAY COLE-PARMER, SHM1

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER, SMP10

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

CÔ QUAY CHÂN KHÔNG COLE-PARMER, RE401

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử Photpho tổng thang cao HACH 2767245

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Nitơ

Thuốc thử Amoni HACH 2606945

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide Reagent, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide-Azide, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy đo điện hóa HQd

Máy đo pH cầm tay HACH HQ11D

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO GoodWill N 300 - trang chủ
Brand LOGO HIOKI N 300 - trang chủ
Brand LOGO ONOSOKKI N 300 - trang chủ
Brand LOGO peaktech N 300 - trang chủ
710.000 
4.500.000 
GIÁ LIÊN HỆ
9.720.000 
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

3.840.000 
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện HIOKI IR4057-50

9.080.000 
38.010.000 
GIÁ LIÊN HỆ
8.640.000 
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

3.840.000 
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy hiện sóng số GW Instek GDS-1072A-U

GIÁ LIÊN HỆ
6.250.000 

Đo điện trở đất – điện trở suất

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT MODEL FT6031-50 HIOKI

8.340.000 
GIÁ LIÊN HỆ
2.340.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy đo LCR cầm tay GW Instek LCR-914

GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO AirThinx N 300 - trang chủ
Brand LOGO EIJKELKAMP N 300 - trang chủ
Brand LOGO HACH N 300 - trang chủ
Brand LOGO TECORA N 300 - trang chủ
Brand LOGO SOMMER N 300 - trang chủ

Thiết bị phân tích khí

TECORA Isostack G4 ONE

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy đo điện hóa HQd

Máy đo pH cầm tay HACH HQ11D

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Điện cực IntellCAL

Điện cực đo DO – HACH LDO101

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ GIẢNG DẠY >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO PHYWE N 300 - trang chủ
Brand LOGO LD DIDACTIC N 300 - trang chủ
Brand LOGO ELETTRONICA VENETA N 300 - trang chủ

Thiết bị đào tạo, dạy nghề

Bộ đào tạo về monitor , Elettronica veneta, EB-B3/EV

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ