Danh mục sản phẩm

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – DRONE – UAV >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO DJI N 300 - trang chủ
Brand LOGO StormBee N 300 - trang chủ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

116.500.000 
110.600.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

106.000.000 
178.500.000 

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

43.800.000 

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

3.620.000 

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

47.000.000 

THIẾT BỊ TRẮC ĐẠC >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO TOPCON N 300 - trang chủ
Brand LOGO DJI N 300 - trang chủ
Brand LOGO FARO N 300 - trang chủ
Brand LOGO StormBee N 300 - trang chủ

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

3.620.000 

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

43.800.000 
178.500.000 
106.000.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

110.600.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

116.500.000 

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

47.000.000 

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO COLEPARMER N 300 - trang chủ
Brand LOGO AND N 300 - trang chủ
Brand LOGO HACH N 300 - trang chủ
Brand LOGO SH SCIENTIFIC N 300 - trang chủ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Tủ ấm SH Scientific SH-CH-149G (150L, 70℃)

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY QUAY ỐNG NGHIỆM COLE-PARMER, SB2

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY LẮC 3 CHIỀU COLE-PARMER, SSM3

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY TẠO BÔNG COLE-PARMER, SW6

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY ĐŨA COLE-PARMER, SS30

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐỒNG HÓA CẦM TAY COLE-PARMER, SHM1

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER, SMP10

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

CÔ QUAY CHÂN KHÔNG COLE-PARMER, RE401

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

Hóa chất phân tích Nitơ

Thuốc thử Amoni HACH 2606945

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO GoodWill N 300 - trang chủ
Brand LOGO HIOKI N 300 - trang chủ
Brand LOGO ONOSOKKI N 300 - trang chủ
Brand LOGO peaktech N 300 - trang chủ
3.960.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy hiện sóng số GW Instek GDS-1052-U

Đo điện trở đất – điện trở suất

Thiết bị đo điện trở đất Hioki Model FT3151

6.720.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG PIN HIOKI BT4560

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở Model ST4030 Hioki

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy hiện sóng số GW Instek MSO-2102E

1.060.000 

Đo điện trở đất – điện trở suất

Thiết bị đo điện đa năng Hioki FT6380-50

24.960.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

3.840.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

THIẾT BỊ KIỂM TRA PIN HIOKI BT3563A

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

3.840.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO AirThinx N 300 - trang chủ
Brand LOGO EIJKELKAMP N 300 - trang chủ
Brand LOGO HACH N 300 - trang chủ
Brand LOGO TECORA N 300 - trang chủ
Brand LOGO SOMMER N 300 - trang chủ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

THIẾT BỊ GIẢNG DẠY >>>

topnet homepage line 1024x2 - trang chủ
Brand LOGO PHYWE N 300 - trang chủ
Brand LOGO LD DIDACTIC N 300 - trang chủ
Brand LOGO ELETTRONICA VENETA N 300 - trang chủ