MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – DRONE – UAV >>>

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Matrice 200 giải pháp tìm kiếm cứu hộ

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ TRẮC ĐẠC >>>

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy Kinh Vỹ-thủy bình

Máy thủy bình B40-35A Topcon-Sokkia

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay không người lái Stormbee UAV S-20

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Matrice 200 giải pháp tìm kiếm cứu hộ

GIÁ LIÊN HỆ

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM >>>

158.400 
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Tủ ấm SH Scientific SH-CH-149G (150L, 70℃)

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

TỦ ẤM LẮC COLE-PARMER, SI600

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY QUAY ỐNG NGHIỆM COLE-PARMER, SB2

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY LẮC 3 CHIỀU COLE-PARMER, SSM3

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY TẠO BÔNG COLE-PARMER, SW6

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY ĐŨA COLE-PARMER, SS30

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐỒNG HÓA CẦM TAY COLE-PARMER, SHM1

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER, SMP10

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử Photpho tổng thang cao HACH 2767245

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Nitơ

Thuốc thử Amoni HACH 2606945

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide Reagent, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide-Azide, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy đo điện hóa HQd

Máy đo pH cầm tay HACH HQ11D

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ >>>

Giảm giá!
Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
Giảm giá!

Đồng hồ chỉ thị pha

Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129

Giá gốc là: 4.410.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.300.000 ₫.

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo và ghi công suất HIOKI PW3365-20

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy phân tích công suất GW Instek GPM-8213

GIÁ LIÊN HỆ

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Hioki FT3701-20

5.900.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo LCR Model IM3536 Hioki

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT HIOKI PW6001

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!
Giá gốc là: 5.010.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫.
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy hiện sóng số GW Instek GDS-1052-U

GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!
Giá gốc là: 6.480.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.200.000 ₫.
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!
Giá gốc là: 1.040.000 ₫.Giá hiện tại là: 800.000 ₫.

Thiết bị đo điện, điện tử

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CÔNG SUẤT HIOKI PW3390

GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425

Giá gốc là: 18.690.000 ₫.Giá hiện tại là: 18.300.000 ₫.
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở đất – điện trở suất

Thiết bị đo điện trở đất Hioki Model FT3151

8.700.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG PIN HIOKI BT4560

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị đo điện, điện tử

Máy hiện sóng số GW Instek MSO-2102E

GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!
Giá gốc là: 14.620.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.000.000 ₫.
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
Giảm giá!
Giá gốc là: 7.480.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.100.000 ₫.

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG >>>

 

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị phân tích khí

TECORA Isostack G4 ONE

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Máy đo điện hóa HQd

Máy đo pH cầm tay HACH HQ11D

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

GIÁ LIÊN HỆ

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Điện cực IntellCAL

Điện cực đo DO – HACH LDO101

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

THIẾT BỊ GIẢNG DẠY >>>

Thiết bị đào tạo, dạy nghề

Bộ đào tạo về monitor , Elettronica veneta, EB-B3/EV

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ