1.060.000 
710.000 

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Hioki FT3700-20

2.160.000 

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Hioki FT3701-20

4.500.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425

14.820.000