38.010.000 

Đo điện trở đất – điện trở suất

Thiết bị đo điện đa năng Hioki FT6380-50

24.960.000 

Thiết bị đo điện, điện tử

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Hioki FT3425

14.820.000 
9.720.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện HIOKI IR4057-50

9.080.000 
8.640.000 

Đo điện trở đất – điện trở suất

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT MODEL FT6031-50 HIOKI

8.340.000 

Đo điện trở đất – điện trở suất

Thiết bị đo điện trở đất Hioki Model FT3151

6.720.000 
6.250.000 
5.610.000 
5.460.000 
4.610.000 
4.500.000