Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho tổng thang cao code 2767245 là hóa chất do hãng Hach-Mỹ sản xuất. chuyên dùng để xác định photpho tổng theo phương pháp Molybdovanadate sử dụng ống TNT.

 

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử Photpho tổng thang cao HACH 2767245

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645

GIÁ LIÊN HỆ