Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục cầm tay HACH 2100Q

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy đo độ đục để bàn HACH 2100N

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ HACH DR900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ UV-VIS HACH DR6000

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Máy quang phổ VIS HACH DR 3900

Phòng thí nghiệm và hiện trường

Thiết bị phản ứng nhiệt HACH DRB200