Máy bay không người lái (drone)

D-RTK 2 Mobile Station bộ thu GNSS

43.800.000 

Máy bay không người lái (drone)

DJI Mavic 3 (Chính Hãng DJI)

47.000.000 
106.000.000 
178.500.000 

Máy bay không người lái (drone)

Máy bay DJI Matrice 300 RTK

116.500.000 
110.600.000 

Máy bay không người lái (drone)

Pin DJI Phantom 4 RTK | Chính hãng DJI

3.620.000