GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER, SMP10

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

CÔ QUAY CHÂN KHÔNG COLE-PARMER, RE401

GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BỘ CÔ MẪU BẰNG KHÍ COLE-PARMER, SBHCONC/1

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BẾP ĐUN BÌNH CẦU COLE-PARMER, HM500C

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

Bơm lưu lượng đơn kênh model 78018-40 Cole Parmer

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ